گزارش صوتی
جلسه ماهانه ربیع الاول ۱۴۴۱/چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱
حاج مهدی توکلی
کربلایی امین شادکام