روضه ماهانه ربیع الثانی ۱۴۰۱

سخنرانی حاج مهدی توکلی

مرثیه سرایی محمد حسین پویانفر

محل برگزاری حسینیه مرحوم پنبه چی